Aanvraag online toegang - Broka

Noodzakelijke gegevens
CPS Extend is een tool die ontwikkeld werd om de persoonlijke risico’s te beheren van de medewerkers. Op basis van deze risico's worden arbeidsgeneeskundige onderzoeken uitgevoerd volgens een vastgelegde frequentie. Indien u gebruikt wenst te maken van de planningstool Broka en u niet binnen de organisatie van Infrabel, NMBS of HR-rail valt, is het noodzakelijk dat u aangeeft of u al dan niet reeds gebruik maakt van de tool CPS Extend. Wanneer dit niet het geval zou zijn, zal voor u een extra connectie gemaakt worden waardoor u de gegevens van uw medewerkers en hun risico's kan registreren binnen CPS Extend.