Basisopleiding psychosociaal hulpverlener

Veel medewerkers krijgen tijdens de uitvoering van hun werk te maken met schokkende gebeurtenissen. Denken we hierbij maar aan de treinbegeleider die te maken heeft met een agressieve reiziger of een treinbestuurder die geconfronteerd wordt met een zelfdoding. Ook het betrokken zijn bij een arbeidsongeval of het verlies van een collega kunnen we hier aanstippen. Dergelijke gebeurtenissen kunnen je aangrijpen en bijgevolg je functioneren in de war brengen. Blijven rondlopen met zo een ervaring of verlies kan zorgen voor stress, ziekte of zelfs langdurige arbeidsongeschiktheid. 

In veel gevallen blijkt een goede eerste opvang voor een betere verwerking van de gebeurtenis te zorgen. De opleiding psychosociale hulpverlener beoogt dan ook de deelnemers eerst en vooral in te leiden in de thematiek van potentieel traumatische gebeurtenissen alsook hen voor te bereiden op het geven van een eerste opvang aan slachtoffers van potentieel traumatische gebeurtenissen.

Duur Kostprijs

 12 u

(2 dagen - 9/16u)

 295 euro/pp

Lunch inbegrepen

1. Doel

De doelstelling van deze opleiding is het verschaffen van enkele theoretische basisprincipes binnen de psychotraumatologie maar anderzijds ook de psychosociale hulpverleners voor te bereiden en aan te leren hoe ze een eerste opvang van een slachtoffer van een potentieel traumatische gebeurtenis dienen te verzorgen.

2. Programma

De belangrijkste thema's van de opleiding zijn:       

  • definitie en kenmerken schokkende en potentieel traumatische gebeurtenissen (PTG);
  • beïnvloedende factoren van de beleving/verwerking van een PTG;
  • verschillende soorten stress;
  • de verschillende fasen na een PTG;
  • de mogelijke stressreacties;
  • hoe concreet tussenkomen;
  • het uitgebouwde opvangnet binnen uw bedrijf.

Na de opleiding zal de cursist inzicht hebben in de thematiek van potentieel traumatische gebeurtenissen alsook voorbereid zijn om een slachtoffer van een potentieel traumatische gebeurtenis op te vangen.

3. Inschrijven

Werkt u voor Infrabel? Dan dient u zich online in te schrijven via de intrawebpagina van de //Academy. Eenmaal uw manager uw aanvraag via deze weg heeft goedgekeurd, brengt Infrabel Academy CPS hiervan op de hoogte.

Gesloten vorming Vorming op maat
Vorming voor een specifieke groep deelnemers op een overeengekomen moment. Vorming aangevuld met specifieke aspecten/risico's van uw bedrijf, voor een groep deelnemers op een overeengekomen moment.
Aanvraagformulier Aanvraagformulier

De opleiding wordt verzorgd door preventieadviseurs psychosociaal welzijn met praktische ervaring.