CPS Extend - aanvraag toegang

Om de juiste medewerkers te kunnen opvolgen binnen de applicatie CPS Extend is het noodzakelijk dat u duidelijk het gewenste onderde(e)l(en) van de organisatiestructuur (SAP) en/of CPBW aangeeft in het veld hieronder. Enkel voor de medewerkers van het opgegeven deel van de organisatiestructuur/CPPT kan informatie geconsulteerd worden.