Certificering

Als erkend medisch centrum kan u bij CPS terecht voor de medische certificatie van de spoorwegveiligheidsfuncties. Voor wat de bedrijfspsychologische onderzoeken betreft verwijzen we u graag door naar Certirail (certirail@hr-rail.be) dat instaat voor het uitvoeren en afleveren van de psychologische geschiktheidsattesten.

Medisch attest

In kader van de spoorcodex dienen medische evaluaties te gebeuren om de drie jaar ( CPS403.1 ). De medische evaluaties zijn niet alleen nodig voor treinbestuurders en treinbegeleiders, maar ook voor verschillende andere functies en situaties (zie kenniscentrum - certificering). Onze preventieadviseurs-arbeidsgeneesheren zorgen ervoor dat u een medisch attest ontvangt.

In geval van betwisting (KB 22/06/2011, art. 13 §1) kunt u binnen een termijn van 7 werkdagen beroep aantekenen via volgend formulier: CPS 403.3 Beroepsprocedure.

Wetenschappelijk onderzoek in kader van spoorwegveiligheid

Met onze specifieke kennis over de essentiële schakel in het spoorweggebeuren, de werknemer, dragen we bij tot de algemene spoorwegveiligheid. Onze specialisten hanteren hierbij een ‘wetenschappelijk onderbouwd’ onderzoeksmodel. Enkele voorbeelden van onze recent uitgevoerde onderzoeken zijn:

  • slaapapneu
  • uurroosters
  • werken in de sporen
  • ...

Contactpersoon

Patricia Boulanger

Afdelingsleider Medisch toezicht
Frankrijkstraat 85
B- 1060 Brussel
02 525 27 67