Certificering

Als erkend als psycho-medisch centrum voldoen we aan alle eisen die er gesteld zijn binnen de spoorwegveiligheid. We zijn daarom fier dat wij u de volgende diensten kunnen aanbieden.

Medisch attest

In kader van de spoorcodex dienen medische evaluaties te gebeuren om de drie jaar ( CPS403.1 ). De medische evaluaties zijn niet alleen nodig voor treinbestuurders en treinbegeleiders, maar ook voor verschillende andere functies en situaties (zie kenniscentrum - certificering). Onze preventieadviseurs-arbeidsgeneesheren zorgen ervoor dat u een medisch attest ontvangt.

In geval van betwisting (KB 22/06/2011, art. 13 §1) kunt u binnen een termijn van 7 werkdagen beroep aantekenen via volgend formulier: CPS 403.3 Beroepsprocedure.

Psychologisch attest

Bij aanwerving voor de treinbestuurders en de treinbegeleiders is een psychologisch attest noodzakelijk ( CPS403.1 ). Het psychotechnische onderzoek dat hiervoor nodig is wordt in ons centrum te Brussel uitgevoerd.
Een periodieke psychotechnische screening wordt enkel voor treinbestuurders georganiseerd en dit éénmaal om de tien jaar. De periodieke screening kan in al onze regionale centra uitgevoerd worden.
Indien u een bijkomend psychotechnisch onderzoek wenst, wordt dit eveneens te Brussel uitgevoerd. Een bijkomend verslag met motivatie is dan noodzakelijk. U kan hierover  meer gedetailleerde informatie vinden in ‘Kenniscentrum - certificatie'.

In geval van betwisting (KB 22/06/2011, art. 13 §1) kunt u binnen een termijn van 7 werkdagen beroep aantekenen via volgend formulier: CPS 403.3 Beroepsprocedure.

Wilt u een online test uitproberen? Dat kan hier: http://tascnet.cebir.be . (gebruikersnaam: cps.demon, wachtwoord: cps.demon).

Wetenschappelijk onderzoek in kader van spoorwegveiligheid

Met onze specifieke kennis over de essentiële schakel in het spoorweggebeuren, de werknemer, dragen we bij tot de algemene spoorwegveiligheid. Onze specialisten hanteren hierbij een ‘wetenschappelijk onderbouwd’ onderzoeksmodel. Enkele voorbeelden van onze recent uitgevoerde onderzoeken zijn:

  • slaapapneu
  • uurroosters
  • werken in de sporen
  • ...

Contactpersoon

Hans Van Belleghem

Departementsleider Risicobeheersing
Frankrijkstraat 85
B- 1060 Brussel
02 525 48 44