Certificering

Als erkend medisch centrum kan u bij CPS terecht voor de medische certificatie van de spoorwegveiligheidsfuncties. De bedrijfspsychologische onderzoeken van de spoorwegveiligheidsfuncties binnen de Belgische Spoorwegen worden uitgevoerd door Certirail (certirail@hr-rail.be). De andere ondernemingen verwijzen we graag door naar Cebir (www.cebir.be).

Medisch attest

In kader van de spoorcodex dienen medische evaluaties te gebeuren om de drie jaar ( CPS403.1 ). De medische evaluaties zijn niet alleen nodig voor treinbestuurders en treinbegeleiders, maar ook voor verschillende andere functies en situaties (zie kenniscentrum - certificering). Onze preventieadviseurs-arbeidsartsen zorgen ervoor dat u een medisch attest ontvangt.

In geval van betwisting (KB 22/06/2011, art. 13 §1) kunt u binnen een termijn van 7 werkdagen beroep aantekenen via volgend formulier: CPS 403.3 Beroepsprocedure.

Wetenschappelijk onderzoek in kader van spoorwegveiligheid

Met onze specifieke kennis over de essentiële schakel in het spoorweggebeuren, de werknemer, dragen we bij tot de algemene spoorwegveiligheid. Onze specialisten hanteren hierbij een ‘wetenschappelijk onderbouwd’ onderzoeksmodel. Enkele voorbeelden van onze recent uitgevoerde onderzoeken zijn:

  • slaapapneu
  • uurroosters
  • werken in de sporen
  • ...

Contactpersoon

Patricia Boulanger

Afdelingsleider Medisch toezicht
Frankrijkstraat 85
B- 1060 Brussel
02 525 27 67