Gezondheidstoezicht: Verduidelijking medische onderzoeken

Op deze pagina kunt u een overzicht vinden van de verschillende soorten medische onderzoeken waarvoor u op CPS beroep kan doen.
Klik op het type onderzoek voor meer info.

Volgende medewerkers zijn omwille van hun functie steeds onderworpen aan het gezondheidstoezicht:
1.    Veiligheidsfunctie =
elke werkpost waar gebruik wordt gemaakt van arbeidsmiddelen, waar motorvoertuigen, kranen, rolbruggen, hijstoestellen van welke aard ook, of machines die gevaarlijke installaties of toestellen in werking zetten, bestuurd worden of nog waar dienstwapens worden gedragen, voor zover het gebruik van die arbeidsmiddelen, het besturen van die werktuigen en installaties of het dragen van die wapens de veiligheid en gezondheid van andere werknemers van de onderneming of van ondernemingen van buitenaf, in gevaar kan brengen.
 
2.    Functie met verhoogde waakzaamheid =
elke werkpost die bestaat uit het permanent toezicht op de werking van een installatie en waar een gebrek aan waakzaamheid tijdens de uitvoering van het toezicht, de veiligheid en gezondheid van andere werknemers van de onderneming of van ondernemingen van buitenaf in gevaar kan brengen
3.    Activiteit met welbepaald risico:
Er kunnen 3 risicotypes worden onderscheiden:
       *Een gezondheidsrisico (blootstelling aan fysische, biologische of chemische agentia)
       *Een identificeerbaar risico op een fysieke of mentale werkbelasting (manuele hantering van lasten, werk in ploegen en
        nachtwerk, blootstelling aan belastingen van ergonomische aard, monotoon en repetitief werk)
       *Een identificeerbaar risico op psychosociale belasting