Risicobeheersing

Risicobeheersing is letterlijk het beheren van de aanwezige risico’s in de arbeidsomgeving.
Risico’s kunnen enkel beheerst worden als ze gekend zijn.
CPS is de geschikte partner om op maat en samen met de werkgever advies te geven
rond het inventariseren en evalueren van de aanwezige risico's.

Begeleiding in preventie en beheer van risico’s

Uitvoeren van metingen

De hoeksteen van een efficiënt dynamisch risicobeheersingssysteem bestaat uit de objectivering van de eventueel aanwezige risico’s door middel van metingen van chemische, fysische en biologische agentia. Goede en betrouwbare metingen vragen gespecialiseerde kennis. Hiervoor kunt u bij ons terecht.

Ergonomisch advies

Door (nieuwe) techniek en werkomgeving af te stemmen op uw medewerkers voorkomt u mogelijke acute of chronische overbelastingsletsels. Wij kunnen u begeleiden om mogelijk knelpunten te voorkomen en proactief tewerk te gaan. Zijn er bestaande knelpunten aanwezig dan kunnen we dit analyseren en mogelijke gevolgen beperken of vermijden.
Medewerkers die tijdens hun dagactiviteit meerdere mentaal belastende activiteiten uitvoeren, kunnen overbelast worden. Binnen de cognitieve ergonomie kunnen we analyses uitvoeren die aangeven waar zich mogelijke knelpunten bevinden. Dergelijke analyse resulteert in mogelijke voorstellen tot beperking van de gevolgen van overbelasting.

Risicoanalyse beeldschermwerk

Sinds 2016 worden beeldschermwerkers niet meer onderworpen aan een vijfjaarlijks gezondheidstoezicht (Codex – Boek VIII – Titel 2 - Beeldschermen), maar dient de werkgever de risico’s die voortvloeien uit het werken met beeldschermen te analyseren.

Wat biedt CPS?

  • Risico's in kaart te brengen met collectieve rapportage naar de werkgever;
  • Onmiddellijk advies ter verbetering van de werkomstandigheden voor werknemers met klachten;
  • Een e-learning ter sensibilisering van een correcte werkplekopstelling. Via deze link https://www.tascnet.be/tlogin?token=7807ae936bf6168c5b82085ccfed35b9) kan u gebruik maken van de e-learningtool ter sensibilisering van een correcte werkplekopstelling.

Wenst u meer informatie over deze bevraging, de praktische uitvoering of een offerte maat, neem dan contact op met de afdeling Risicobeheersing van CPS.

Advies risicobeheer

Voor eenvoudig advies kunt u telefonisch terecht bij onze preventieadviseurs niveau 1. Voor een meer complexe problematiek, organiseren we steeds een korte vergadering, met eventueel bezoek aan de specifieke werkpost of activiteit, zodat we zeer goed de probleemstelling in kaart kunnen brengen.

Beheer van geluids- en trillingsbelasting

Medewerkers die worden blootgesteld aan geluid en/of trillingen kunnen hiervan op korte en lange termijn (blijvende) schade ondervinden. Om dit te vermijden is het regelmatig uitvoeren van geluids- en trillingsmetingen een noodzakelijke aanpak om de eventuele risico’s te beperken of te elimineren. Individuele metingen of metingen in het kader van het opstellen van een geluidskaart zijn steeds mogelijk. Specifieke metingen of langdurige metingen kunnen projectmatig en op maat uitgevoerd worden.

Bijstand van de interne preventiedienst

Uw interne preventieadviseur kan steeds de ondersteuning vragen van de preventieadviseurs niveau 1 van CPS. Dit kan naar aanleiding van een project of in kader van een vervanging.

Arbeidsplaatsbezoek

Anders dan bij onze preventieadviseurs-arbeidsartsen die meestal samen met het comité PBW de bezoeken uitvoeren, zullen onze ingenieurs en preventieadviseurs niveau 1 voor de bedrijven van type C – D zelf initiatief nemen tot het uitvoeren van  een jaarlijks arbeidsplaatsbezoek. Naast het deskundige advies rond de toepassing van de welzijnswetgeving hebben zij ook bijzondere aandacht voor de spoorwegveiligheidsrisico’s. Na elk arbeidsplaatsbezoek mag u een overzichtelijk verslag verwachten met duidelijke en praktische adviezen en mogelijke actiepunten.  

Preventie van psychosociale risico’s

Werknemers die zich goed voelen op de werkvloer zijn meer gemotiveerd en presteren beter. Situaties van stress, geweld, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag en relationeel leed op het werk bedreigen het psychosociaal welzijn van onze werknemers, wat zich zowel kan uiten in lichamelijke klachten (slaapproblemen, hoge bloeddruk, …) als in psychische klachten (motivatiegebrek, …). Het is dus noodzakelijk om dergelijke psychosociale risico’s te voorkomen. Dit is niet enkel in het belang van de werknemers, maar ook in dat van de organisatie. De preventie van psychosociale risico’s voorkomt dat de organisatie onnodig lijdt onder ziekteverzuim, een verminderde productiviteit en kwaliteit, ….

Onder de volgende link, komt u meer te weten over hoe u als werkgever psychosociale risico’s kan voorkomen:

Adviesverlening bij de uitbouw van een preventiebeleid psychosociale risico’s.

Wat de psychosociale cel van CPS kan aanbieden, wanneer u alsnog met psychosociale risico’s op de werkvloer in aanraking komt, vindt u onder de volgende link:

Mogelijke acties per psychosociaal thema.

Contact

Hans Van Belleghem

Departementsleider Risicobeheersing
Frankrijkstraat 85
B- 1060 Brussel
02 525 48 44