Evenwichtig omgaan met stress

Stress is net als ademen, eten, voelen, ruiken, … een onderdeel van het leven. Stress is nodig om ons vooruit te brengen en doelen in het leven te bereiken! Daarom is stress gezond. Het is enkel wanneer een situatie zodaning veeleisend en langdurig wordt dat ze ons kan verlammen en negatieve gevolgen heeft op ons mentaal en fysiek welzijn. In dit geval spreken we van negatieve stress. 

Omdat stress onontbeerlijk is, mag men zich niet als doel stellen nooit meer stress te ervaren. Waar men wel naar kan streven, is het vinden van een balans, een evenwichtig omgaan met stress. Dit doen we zowel samen als apart. In groep kan men leren van ervaringen van anderen, krijgt men nieuwe inzichten door uitspraken van anderen,  … . Anderzijds zal elkeen zijn eigen weg bewandelen en aan de hand van de opleiding zijn reis verder vormgeven.

Duur Kostprijs

 6 u

(9/16u)

 155 euro/pp

1. Doel

Het doel van de opleiding is tweeledig. Enerzijds starten we via psycho-educatie met het bijbrengen van kennis omtrent het fenomeen stress, “know your enemy”. Anderzijds worden praktische oefeningen uitgevoerd, toegespitst op het cognitieve, emotionele, lichamelijke en gedragsmatige vlak. Dit met als doel te komen tot een nieuw evenwicht.

2. Programma

De volgende punten komen aan bod:

  • Definitie van stress
  • Enkele cijfers omtrent stress
  • Oorzaken en gevolgen
  • Tips hoe je evenwicht bewaren (op niveau van gedachten, emoties,lichaam en gedrag)

Dit aangevuld met videofragmenten, voorbeelden en oefeningen.

3. Inschrijven

Werkt u voor Infrabel? Dan dient u zich online in te schrijven via de intrawebpagina van de //Academy. Eenmaal uw manager uw aanvraag via deze weg heeft goedgekeurd, brengt Infrabel Academy CPS hiervan op de hoogte.

Gesloten vorming Vorming op maat
Vorming voor een specifieke groep deelnemers op een overeengekomen moment. Vorming aangevuld met specifieke aspecten/risico's van uw bedrijf, voor een groep deelnemers op een overeengekomen moment.
Aanvraagformulier Aanvraagformulier

De opleiding wordt verzorgd door preventieadviseurs psychosociaal welzijn met praktische ervaring.