Over CPS

Als multidisciplinaire, nationaal aanwezige, externe dienst voor preventie en bescherming op het werk zijn we de geschikte partner voor al uw welzijnsvragen en vragen over spoorwegveiligheid. Erkend als medisch centrum leveren wij ook medische geschiktheidsattesten af voor het spoorwegveiligheidspersoneel en dit conform de spoorcodex en de Europese regelgeving.

Advies op maat geven is onze standaard werkmethode waarbij we focussen op een duurzame relatie die voldoet aan uw eisen en verwachtingen. Onze medewerkers zijn professioneel, flexibel en gedreven om samen met u op zoek te gaan naar een oplossing. Door voortdurende begeleiding, opleiding en coaching van onze medewerkers bent u zeker dat onze adviezen steeds rekening houden met de laatste evoluties binnen de specifieke wetgevingen en goede praktijken.

Onze missie, visie & waarden

Missie

Als externe dienst voor preventie en bescherming op het werk binnen HR Rail heeft CPS als ultiem doel het welzijn en de veiligheid van de medewerkers van de spoorwegsector alsook van de andere aangesloten klanten te bevorderen.

We stellen onze gespecialiseerde kennis ten dienste van onze klanten om hen te ondersteunen en te begeleiden in het verhogen van het welzijn van hun medewerkers en de veiligheid op en rond de spoorinfrastructuur.

Visie

De technische en complexe spoorwegomgeving is in volle evolutie en genereert bijgevolg heel wat uitdagingen. Om hieraan een antwoord te bieden werken we onze kennis en expertise binnen de welzijns- en spoorwegveiligheidsthema’s voortdurend bij. Onze interne processen trachten we zo eenvoudig mogelijk te houden zodat we snel en flexibel kunnen inspelen op de behoeftes van onze klanten.

Samen met onze stakeholders zijn we er van overtuigd dat de creatie van een ware veiligheidscultuur, gekenmerkt door gezonde medewerkers binnen een veilige werkomgeving, een dynamisch proces is. Om dit te bereiken hanteren we een langetermijnvisie en investeren we bij voorkeur in primaire preventieacties. Door het dagelijks verzekeren van een klantvriendelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening bouwen we aan een duurzame relatie met onze klanten!

Om ons ultiem doel te bereiken werken we geregeld samen met partners die we selecteren op basis van hun expertise in specifieke deeldomeinen en hun gedrevenheid om bij te dragen tot de ontwikkeling van nieuwe diensten die tegemoet komen aan de noden van onze klanten.

Investeren in en het zorg dragen voor het meest kostbare kapitaal van een onderneming, namelijk diens medewerkers, vormt de hefboom tot succes! Als specialist terzake zorgen wij niet alleen voor advies en begeleiding maar willen wij door dit binnen onze eigen onderneming succesvol te gaan toepassen als rolmodel fungeren.

Waarden

Samenwerking: Als kleine preventiedienst zit samenwerking in onze genen. Wij hechten veel belang aan een nauwe samenwerking met onze klanten en leveranciers. Ook teamwork tussen onze medewerkers wordt gestimuleerd.

Transparantie: We streven naar een transparante dienstverlening voor onze klanten, onze leveranciers en onze medewerkers. Het delen van onze gespecialiseerde kennis is dan ook primordiaal.

Klantvriendelijk: Een klantvriendelijke dienstverlening vormt de kern van onze missie. Onze medewerkers zijn dan ook gedreven om u op een professionele maar bovenal klantvriendelijke manier te ontvangen, te adviseren en te begeleiden.