Sensibilisatie psychosociaal welzijn

Werknemers die zich goed voelen op de werkvloer zijn meer gemotiveerd en presteren beter. Situaties van stress, geweld, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag en relationeel leed op het werk bedreigen het psychosociaal welzijn van onze werknemers, wat zich zowel kan uiten in lichamelijke klachten (slaapproblemen, hoge bloeddruk, …) als in psychische klachten (motivatiegebrek, …). Het is dus noodzakelijk om dergelijke psychosociale risico’s te voorkomen. Dit is niet enkel in het belang van de werknemers, maar ook in dat van de organisatie. De preventie van psychosociale risico’s voorkomt dat de organisatie onnodig lijdt onder ziekteverzuim, een verminderde productiviteit en kwaliteit,... .

Duur Kostprijs

 3u

105 euro/pp

1. Doel

Zowel de werkgever, de hiërarchische lijn als de werknemers sensibiliseren rond het thema psychosociaal welzijn. Het doel is enerzijds informatie te geven rond de wetgeving hieromtrent en anderzijds stil te staan bij manieren om psychosociale risico’s te voorkomen.

2. Programma

  • Achterliggend arbeidspsychologisch model toelichten (risicofactoren en mogelijke gevolgen psychosociale risico’s)
  • Wettelijk kader toelichten (definities, verplichtingen, …)
  • Wettelijke procedure toelichten
  • Tips geven om psychosociale risico’s te voorkomen.

3. Inschrijven

Werkt u voor Infrabel? Dan dient u zich online in te schrijven via de intrawebpagina van de //Academy. Eenmaal uw manager uw aanvraag via deze weg heeft goedgekeurd, brengt Infrabel Academy CPS hiervan op de hoogte.

Gesloten vorming Vorming op maat
Vorming voor een specifieke groep deelnemers op een overeengekomen moment. Vorming aangevuld met specifieke aspecten/risico's van uw bedrijf, voor een groep deelnemers op een overeengekomen moment.
Aanvraagformulier Aanvraagformulier

De opleiding wordt verzorgd door preventieadviseurs psychosociaal welzijn met praktische ervaring.