Supervisie psychosociaal hulpverlener

Als psychosociaal hulpverlener bent u er zich waarschijnlijk meer dan anderen van bewust dat het “zich niet goed voelen” bij het meemaken van een emotioneel schokkende gebeurtenis een normale reactie is op een abnormale gebeurtenis. Ook als hulpverlener kan een interventie in de kleren kruipen. De opeenstapeling van incidenten, nauwe contacten met de slachtoffers en vooral het delen in het menselijke leed, maakt de groep van psychosociale hulpverleners kwetsbaar.

Daarom is het ook belangrijk voor u, als hulpverlener, om over uw gevoelens als eerstelijnsintervenant bij schokkende gebeurtenissen te kunnen praten. Hierbij staan de contacten met ‘lotgenoten’ of ‘gelijken’ centraal. Ondersteuning, ervaringsuitwisseling, maar ook begrip voor de moeilijkheden van de rol die u opneemt, zijn fundamenteel voor wie vaak voor anderen ‘de rots in de branding’ tracht te zijn.

Duur Kostprijs

 3 u

(9/12u of 13/16u)

105 euro/pp

1. Doel

Het doel van deze opleiding is te komen tot een intervisie tussen ervaringsdeskundigen, d.w.z. collega’s in de eerste psychosociale hulpverlening na potentieel traumatische gebeurtenissen. Hierbij staan een heropfrissing van de basisprincipes van de psychologische hulpverlening, het uitwisselen van ervaringen en het ventileren van emoties centraal. Daarnaast beogen we via kritische zelfreflectie de deelnemers te stimuleren om nog betere hulpverleners te worden.

2. Programma

  • Dynamische uitwisseling van ervaringen;
  • Terugkoppeling naar de basisprincipes van de psychologische hulpverlening:
    • Fasen in een psychologisch verwerkingsproces;
    • Mogelijke gevolgen van een emotioneel schokkende gebeurtenis;
    • Belangrijkste principes bij eerste opvang na schokkende gebeurtenissen;
  • Zelfreflectie.

3. Inschrijven

Werkt u voor Infrabel? Dan dient u zich online in te schrijven via de intrawebpagina van de //Academy. Eenmaal uw manager uw aanvraag via deze weg heeft goedgekeurd, brengt Infrabel Academy CPS hiervan op de hoogte.

Gesloten vorming Vorming op maat
Vorming voor een specifieke groep deelnemers op een overeengekomen moment. Vorming aangevuld met specifieke aspecten/risico's van uw bedrijf, voor een groep deelnemers op een overeengekomen moment.
Aanvraagformulier Aanvraagformulier

De opleiding wordt verzorgd door preventieadviseurs psychosociaal welzijn met praktische ervaring.