Supervisie vertrouwenspersonen

Dé centrale taak van een vertrouwenspersoon, aangesteld binnen het kader van de welzijnswet van 4/08/1996,  is het raad geven en opvang bieden aan personen die kampen met stress, burn-out, conflicten, pesterijen, geweld of ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer. Het oogpunt van die inspanningen is het informeel op zoek gaan en trachten te vinden van een oplossing voor een probleemsituatie. U zal ook al wel eens ervaren hebben dat het vinden van een oplossing niet evident is en dat uw inspanningen soms niet in verhouding lijken met de uitkomst. Daarom is ondersteuning, ervaringsuitwisseling, maar ook begrip voor de moeilijkheden van de rol die u opneemt fundamenteel.

Duur Kostprijs

 3 u

 105 euro/pp

1. Doel

Het doel van deze opleiding is het opfrissen van de wetgeving en theoretische begrippen alsook het bespreken van nieuwe ontwikkelingen binnen dit domein. Daarnaast zal er ook aandacht worden besteed aan uitwisseling tussen ervaringsdeskundigen en de behandeling van aangereikte casussen van deelnemers. Tot slot zal er tijd worden vrijgemaakt om bepaalde vaardigheden te trainen.

2. Programma

  • Indien van toepassing, bespreken van recente evoluties in de wetgeving;
  • Heropfrissen van theoretische basisprincipes;
  • Dynamische uitwisseling van ervaringen;
  • Behandeling van individuele casussen.

3. Inschrijven

Werkt u voor Infrabel? Dan dient u zich online in te schrijven via de intrawebpagina van de //Academy. Eenmaal uw manager uw aanvraag via deze weg heeft goedgekeurd, brengt Infrabel Academy CPS hiervan op de hoogte.

Open vorming Gesloten vorming Vorming op maat
Vorming met open inschrijvingen op reeds vastgelegde data. Vorming voor een specifieke groep deelnemers op een overeengekomen moment. Vorming aangevuld met specifieke aspecten/risico's van uw bedrijf, voor een groep deelnemers op een overeengekomen moment.
Inschrijven Aanvraagformulier Aanvraagformulier

De opleiding wordt verzorgd door preventieadviseurs psychosociaal welzijn met praktische ervaring.