Vertrouwenspersonen (module 1, 2, 3 en 4)

De welzijnswet van 4/08/1996, voorziet in de mogelijkheid om binnen een onderneming vertrouwenspersonen aan te stellen. Eén van de centrale taken van een vertrouwenspersoon is het raad geven en opvang bieden aan personen die zich psychosociaal belast voelen door ondermeer stress, conflicten, pesterijen, geweld of ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer. Het oogpunt van die inspanningen is het informeel op zoek gaan en trachten te vinden van een oplossing voor een probleemsituatie. Dit kan door gesprekken met de verzoeker, via interventie bij een derde of door een bemiddeling op te starten. Om deze alsook de andere beschreven opdrachten van een vertrouwenspersoon te kunnen vervullen is het noodzakelijk om over bepaalde vaardigheden en kennis te beschikken (zie bijlage I KB 10/04/2014[1]). Deze vijfdaagse opleiding wil hier dan ook de aanzet toe geven.

[1] KB10/04/14 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

Duur Kostprijs

 30u

(5 dagen -van 9u tot 16u)

Module 1: 105 euro/pp

Module 2: 105 euro/pp

Module 3: 155 euro/pp

Module 4: 420 euro/pp

1. Doel

Het doel van deze opleiding is enerzijds het inleiden van de vertrouwenspersonen in de bestaande wetgeving en anderzijds het aanleren en oefenen van gesprekstechnieken en vaardigheden bij de psychosociale interventie. Dit doen we  ondermeer aan de hand van praktische oefeningen en fictieve cases. 

2. Programma

  • Module 1 (1/2e dag): Schetsen van het wettelijk kader (welzijnsbeleid in de onderneming, procedures,  statuut en taken van de vertrouwenspersoon, elementen van psychosociale deontologie).
  • Module 2 (1/2e dag): De psychosociale risico’s op het werk (definitie en kenmerken, individuele en collectieve risicofactoren, mogelijke gevolgen, typologieën van relationeel leed).
  • Module 3 (1 dag): Gesprekstechnieken voor psychosociale interventie (onthaal, communicatie, beheersen van emoties, advies verlenen, herkaderen).
  • Module 4 (3 dagen): De beheersing van probleemsituaties (technieken voor de interventie bij een derde, bemiddeling, verzoening).

Het programma is aaneensluitend zodat het aan te raden is om elk van de 4 modules ook in de voorziene periode en data te volgen. Indien er door onvoorziene omstandigheden een module gemist wordt kan die opnieuw gevolgd worden door een aanvraag 'vorming op maat'.

Het is noodzakelijk om door uw CPBW als vertrouwenspersoon te zijn 'erkend' alvorens u zich kan inschrijven in deze vorming.

3. Inschrijven

Werkt u voor Infrabel? Dan dient u zich online in te schrijven via de intrawebpagina van de //Academy. Eenmaal uw manager uw aanvraag via deze weg heeft goedgekeurd, brengt Infrabel Academy CPS hiervan op de hoogte.

Open vorming Gesloten vorming Vorming op maat
Vorming met open inschrijvingen op reeds vastgelegde data. Vorming voor een specifieke groep deelnemers op een overeengekomen moment. Vorrming aangevuld met specifieke aspecten/risico's van uw bedrijf, voor een groep deelnemers op een overeengekomen moment en voor eventueel gemiste modules door onvoorziene omstandigheden.
Inschrijven Aanvraagformulier Aanvraagformulier

De opleiding wordt verzorgd door preventieadviseurs psychosociaal welzijn met praktische ervaring.